Startsida

 

Nyåkers EFS

Vi är en förening  som inbjuder till gudstjänster och andra samlingar omkring livsfrågor och kristen tro. Vi håller till i Nyåkers kyrka för det mesta men under sommaren träffas vi i stugan på Björnberget i Orrböle.
Föreningen är en samarbetskyrka i Nordmalings församling, har 42 medlemmar och blir gärna fler…

Tycker du om att sjunga har vi en barnkör och en kyrkokör som är öppen för intresserade.

En träffpunkt för ungdomar är tonårsgruppen.

 

ALLA ÄR VÄLKOMNA ATT VARA MED !!

 

För mer information kontakta Kerstin Fredlander, ordf. tel. 50217

eller Tomas Andersson, sekr. tel. 52016.

 

 

 

Historik

Verksamhet

-         Allmänt

-         Barn och ungdomsverksamhet

Björnberget

-         Allmänt

-         Bilrally

 

Nyåkers EFS

Från och med söndag 28 juni kl 19.00 firar vi gudstjänst utomhus på Björnberget varje söndag under sommaren. Medtag egen fikakorg!

 

 

Verksamhet

Nyåkers EFS verksamhet består bland annat av söndagsgudstjänster de flesta söndagarna och missionsaftnar varannan onsdag. På tisdagar träffas kyrkokören och ca 1 gång i månaden inbjuds till vardagsmiddag. Förutom detta används kyrkan till olika förrättningar, minnesstunder mm. 

 

Ungdomsverksamhet

Hösten 2006 bildades ungdomsföreningen ”SALT Nyåker” som bedriver ungdomsverksamheten inom EFS. För närvarande består den av två sektioner:

 

Barnkören samlas på torsdagar och riktar sig till barn från 7 år och uppåt.

 

Tonårsgruppen samlas på fredagar och riktar sig till ungdomar från högstadiet och uppåt

 

Kontaktpersoner:

Barnkören        Karin Gustafsson        0930-502 61

Tonårsgruppen        Mikael Fredlander         0930-502 17

 

 

 

Björnberget

Från Björnberget i Orrböle har man en vid och vacker utsikt över Orrbölesjön och byarna runt omkring. Berghällarna är så plana att man kan köra bil ända fram till bergets topp. På bergets högsta punkt ligger Nyåkers EFS sommargård. Byggnaden uppfördes 1964 och under sommaren flyttas verksamheten från kyrkan i Nyåker till Björnberget. Sommarens verksamhet startar med ”Midsommarfirande på Björnberget” som är en mycket välbesökt tradition sedan långt tillbaka. Varje söndag kväll hålls därefter gudstjänster fram till slutet av augusti. Vid passande väderlek förläggs gudstjänsten på den stora verandan med fin utsikt över sjön nedanför berget.

 

 

”Bilrally” på Björnberget

Sedan 1970 arrangerar Nyåkers EFS ett bilrally i samband med midsommarfirandet på Björnberget. Rallyt lockar deltagare från när och fjärran med allt från hårdsatsande ungdomsgäng till barnfamiljer och pensionärer. Senaste åren har antalet deltagande lag varit ca 50 bilar.

Rallyt består av en pilad bana (ca 3 mil) med 6 bemannade kontroller där lagen får genomföra samarbetsövningar av de mest skiftande slag under tidspress.

(Klicka på ovanstående text för bilder och resultat från rallyt).

 

Nyåkers EFS

Från och med söndag 28 juni kl 19.00 firar vi gudstjänst utomhus på Björnberget varje söndag under sommaren. Medtag egen fikakorg!

 

Kort historik om Nyåkers EFS och Nyåkers kyrka

 

Nyåkers EFS bildades 1906 och det var predikant Olov Engman som  tog initiativ till att missionsföreningen bildades, och han blev också vald till dess förste ordförande. Intressant är, att bland de fem styrelseledamöter som då valdes, var tre av ledamöterna kvinnor.

I början av 1900-talet, och främst under åren 1914 – 1919 var det  en strid mellan Norrfors och Nyåker var församlingens andra kyrka skulle byggas. Ett kapell skulle byggas i västra delen av församlingen, och både Nyåker och Norrfors var intresserade att få kapellet. Flera kyrkostämmor hade upp byggärendet, men med olika beslut, och sedan överklagades beslutet från den ort som förlorade. Ärendet gick sedermera upp till Kungl. Maj:t som i mars 1919 beslöt, att Nordmalings församling skulle bygga kapell och prästgård i Norrfors.

 

Knappt två månader senare, den 5 maj, beslöt ett medlemsmöte med, Nyåkers missionsförening att inköpa en tomt för ett kyrkbygge, och kyrkan invigdes den 19 juni 1921 av biskop Bergqvist.

Åren 1922 – 1933 fanns i Nyåker en kristlig folkhögskola som delvis hade sina undervisningslokaler i den nybyggda kyrkan. Den skolan flyttades sedan till Frostkåge i Skellefteå, och har nu namnet Solviks folkhögskola.

 

1966 togs beslut av Nordmalings kyrkofullmäktige, efter överenskommelse med Nyåkers EFS, att Nyåkers kyrka skulle bli en samarbetskyrka i Nordmalings församling. Nyåkers kyrka blev den andra EFS-kyrkan i Sverige som blev samarbetskyrka, vilket den fortfarande är.

 

 

 

 

 

Skriv in lösenordet och klicka på "Enter"

Skriv lösenord:

 

 

Webbplatsen uppdaterades söndag 12 juli 2020